افتتاح نمایشگاه اندرزگو

نمایشگاه اندرزگو مستقر در تهران، خیابان اندرزگوی غربی در محدوده قیطریه در بهمن ماه سال 1392 بعنوان اولین شعبه فروش شرکت پرشیاخودرو فعالیت خود را آغاز کرده است. این اقدام در راستای توسعه فعالیتهای شرکت در سطح شهر تهران صورت پذیرفته است. لازم به ذکر است که توسعه شبکه نمایندگیهای فروش در سایر شهرستانها نیز در برنامه کاری شرکت قرار دارد.

عنوان دیگر این نمایشگاه، عاملیت فروش فرمانیه است که بدینوسیله جهت جلوگیری از هر گونه شبهه تصریح میگردد.

در ذیل مجموعه ای از عکسهای مراسم افتتاحیه نشان داده شده است.