افتتاح نمایندگی کرج

مراسم افتتاح نمایندگی کرج در مکان جدید راس ساعت 4 بعد از ظهر آغاز شد.