افتتاح نمایندگی تبریز

مراسم افتتاح نمایندگی تبریز راس ساعت 5 بعد از ظهر آغاز شد.