نمایندگی فروش نیکوکلام. شماره 112


بنا به طرح توسعه نمایندگان در تهران، نمایندگی شماره 112 در استان تهران جهت سهولت دسترسی برای آن دسته از مشتریانی که ساکن و شاغل در این منطقه هستند پیشبینی و افتتاح گردید .


 

نام نمایندگی

صاحب امتیاز

کد نمایندگی

نوع خدمات

تلفن ثابت

فکس

پست الکترونیک

کد پستی

آدرس

نیکوکلام

اکبر نیکوکلام

112

فروش

8541

88768391

nikookalam@persiakhodro.ir

1533983311

تهران،خیابان سهره وردی، خیابان آپادانا، خیابان نیلوفر، نبش پانزدهم ، پلاک 79 .