دی ان ان evoq

نمایندگی فروش مشهد . شماره 108


بنا به توسعه استان خراسان رضوی طی چند سال گذشته و حضور توریستهای مذهبی و تامین نیازهای فروش و خدمات پس از فروش ساکنین شرق کشور ، در شهر مقدش مشهد نمایندگی فروش پرشیا خوردو احداث و افتتاح گردید .

نام نمایندگی

صاحب امتیاز

کد نمایندگی

نوع خدمات

تلفن ثابت

فکس

پست الکترونیک

کد پستی

آدرس

مشهد

سید مهدی موذن علوی

108

فروش

36666003

37656498

mashad@persiakhodro.ir

9198913111

مشهد، بزرگراه آسیایی، بعد بیمارستان رضوی، برج سایه.