براساس سلیقه خود از موارد زیر گزینه ای را انتخاب نموده، سپس چند لحظه منتظر بمانید تا تغییرات شما بر روی تصویر اعمال گردد . دقت داشته باشید جهت مشاهده بهتر تغییرات، میتوانید با حرکت دادن تصویر بالا تغییرات را از دیگر زوایا نیز مشاهده نمایید .

LEATHER

SENSATEC

TRIM