اطلاعات فنی خودروها

 آرامش در رانندگی حتی در ترافیک های سنگین

آرامش در رانندگی حتی در ترافیک های سنگین

Active Cruise Control with Stop&Go function

سیستم Active Cruise Control with Stop&Go function فاصله طولی شما را با خودرو جلو در تمام زمان ها حفظ می کند. زمان خودرو جلوی شما متوقف می شود، این سیستم به صورت خودکار اقدام به ترمز گیری نموده تا زمانکی که خودرو شما متوقف شود و به محض باز شن مسیر مجددا شروع به حرکت می نماید.

RSS
12