در خواست اخذ نمایندگی { فروش و خدمات پس از فروش ، خدمات پس از فروش ، فروش خودرو ، فروش قطعات}لطفا جهت الصاق عکس مکان و فضای مورد تقاضا از کلیه قسمت های اعم از نمای بیرونی ، نمای داخلی ، تجهیزات ، اتاق ها ، سرویس های بهداشتی و کلیه فضای های مسقف و غیر مسقف عکس برداری نموده و به آدرس پست الکترونیک Network@persiakhodro.ir ارسال نمایید.


CAPTCHA code image
Change the code