پیشنهادات ویژه خودروهای BMW

پیشنهادهای ویژه فروش خودرو

730Li Sedan

شرایط ویژه فروش 6 ماهه:

تیپ

مبلغ پیش پرداخت (ریال) 

مبلغ اقساط (ریال)

Dynamic / Dynamic Sport

3,699,000,000

511,500,000

Pure Excellence

3,920,000,000

542,100,000

 

شرایط ویژه فروش 12 ماهه:

تیپ

مبلغ پیش پرداخت (ریال)

مبلغ اقساط (ریال)

Dynamic / Dynamic Sport

3,735,000,000

289,000,000

Pure Excellence

3,958,000,000

306,300,000

 

 

 

  • در این بخش می توانید مدلهایی که با قیمت و شرایط ویژه به فروش می رسند را مشاهده نمایید.