شرایط اخذ نمایندگی مجاز


حداقل شرايط جهت ارائه تقاضاي نمايندگي شرکت پرشیا خودرو:

-         حداقل مساحت ملک: 1350 متر مربع (بجز تهران و برخی از کلان شهرها با نظر شرکت پرشیا خودرو) شامل:

o       نمایشگاه: 300 متر مربع

o       تعمیرگاه: 600 متر مربع

o       فضای اداری: 200 متر مربع

o       انبار: 150 متر مربع

o       پارکینگ: 100 متر مربع

-         بر ملک: حداقل 20 متر

-         موقعیت ملک: واقع در خیابان اصلی و با رعایت فاصله از نمایندگی های پرشیا خودرو (حداقل 5 کیلومتر)

-          وضعیت مالکیت: سند شش دانگ و یا اجاره نامه حداقل 5 ساله

-         وضعیت مجوز: دارای مجوز نمایشگاهی (تجاری) و تعمیرگاهی و یا امکان دریافت مجوزهای لازم از شهرداری

-         مدرک تحصیلی: حداقل دیپلم

-         توان سرمایه گذاری: دارا بودن توان مالی کافی جهت استانداردسازی مطابق استانداردهای شرکت پرشیا خودرو

-         سن متقاضی: حداکثر 50 سال

-         سابقه کار: افراد دارای سابقه کار مرتبط با خودرو دارای اولویت می باشند

-         ضمانت: ارائه چک تضمین مطابق درخواست شرکت پرشیا خودرو

·         در صورت نداشتن شرایط فوق درخواست متقاضی قابل بررسی نبوده و هیچگونه پاسخی داده نخواهد شد

·         قبول درخواست تعهدی جهت ارائه مجوز نمایندگی نخواهد داشت

·         در صورت احراز خلاف اظهارات ارائه شده، شرکت پرشیا خودرو می تواند امتیاز نمایندگی را در هر مرحله لغو و متقاضی بایستی ضرر و زیان وارد شده به شرکت را جبران نماید

·         استانداردسازی ملک، نصب تابلو و تامین کلیه ملزومات کاملا بعهده شخص متقاضی بوده و شرکت تسهیلاتی در این خصوص پرداخت نمی نماید.

شرایط را مطالعه کردم،تکمیل فرم درخواست