شرایط أخذ نمایندگی

حد اقل ابعاد قسمتهاي مختلف  نمایندگی مجاز

 · نمايشگاه 300  متر مربع با بر حداقل 15 متر و ارتفاع 5 متر

· سوله مسقف تعميراتي 600 متر مربع جهت سرويس و تعميرات با ارتفاع حداقل 5 متر

· فضاي اداري (پذيرش،انتظار مشتريان، مديريت، مالي، پرسنلي...) مجموعاً 200 متر مربع

· انبار قطعات يدكي ، بدنه و داغي 150 متر مربع

· پاركينگ 100 متر مربع

 

قسمتهاي مورد نياز در بخش خدمات پس از فروش

· سالن پذيرش و ترخيص خودرو مجموعاً 100 متر مربع در ورودي تعميرگاه كه شامل 50 مترمربع جهت پذيرش و 50 مترمربع جهت انتظار مشتريان بدون ديوار حائل

 · قسمت مديريت و اداري

· اتاق كارشناس فني و مدير تعميرگاه

 · جايگاه هاي تعميراتي: هرجايگاه شامل يك جك دوستون يا قيچي، كابينت ابزارهاي جايگاه و ميزكار متحرک مي باشد.

· انبار قطعات يدكي

· انبار مواد مصرفي

 · انبار داغي

· انبار ابزار و تجهيزات مخصوص

· پاركينگ خودروهاي تعمير شده، منتظر تعمير، مشتريان

· قسمتهاي رفاهي مانندآبدارخانه، رختكن، حمام، نمازخانه، غذا خوري، سرويس بهداشتي كاركنان

· وجود سرويس بهداشتي مردانه و زنانه براي مشتريان و پرسنل نمایندگی بصورت مجزا

 

قسمتهاي مورد نياز در بخش فروش

· محل پذیرش مشتريان

· محل مشاوره مشتريان

· وجود حداقل فضاي نمايش براي 5 خودرو با فاصله استاندارد

 · وجود سرويس بهداشتي مردانه و زنانه مجزا

 

مدارك مورد نياز جهت اعطاء نمایندگی  مجاز

· جواز كسب تعميراتي و نمايشگاهي

 · گواهي عدم سوء پيشينه

· گواهي عدم اعتياد

· سند مالكيت ملك معرفي شده

· ارائه اساسنامه شركت(براي متقاضياني كه شخصيت حقوقي دارند)

· ارائه آگهي روزنامه رسمي( براي متقاضياني كه شخصيت حقوقي دارند)

· ارائه مدارک توان مالي كافي جهت احداث،استاندارد سازي، خريد تجهيزات و ابزار لازم تعميرگاه( گردش حساب شش ماه و نامه عدم وجود چك برگشتي)

· كپي شناسنامه و كارت ملي

· دو قطعه عكس متقاضي

· نقشه هوايي و پلان ملك مورد نظر

 

نيروي انساني مورد نياز:

· مدير تعميرگاه: ليسانس با 3 سال  سابقه كار مرتبط_ فوق ديپلم با 5 سال سابقه كار مرتبط ديپلم 7 سال سابق كارمرتبط -

· كارشناس فني: ليسانس فني با 2سال سابقه كار مرتبط_ فوق ديپلم فني با 2 سال سابقه كار مرتبط_ ديپلم فني با 4 سال سابقه كار مرتبط

· كارشناس پذيرش: فوق ديپلم فني يا بالاتر با 2 سال سابقه كار مرتبط

· مسئول گارانتي: فوق ديپلم فني يا بالاتر با 2 سال يابقه كار مرتبط

· مسئول CRM ( امور مشتريان) : ليسانس صنايع يا مديريت با 2 سال سابقه كار مرتبط

· مسئول قطعات(انبار دار) : ديپلم يا بالاتر با 2 سال سابقه مرتبط

· پرسنل فني: ديپلم يا بالاتر با 2 سال سابقه كار مرتبط_ زير ديپلم با حداقل 4 سال سابقه كار مرتبط

وجود جايگاه هاي مكانيكي،الكتريكي و جلوبندي در هر تعميرگاه الزامي مي باشد.

 ابعاد جايگاه با توجه به دستورالعمل شرايط و ضوابط خدمات پس از فروش:

 

نام جايگاه

متراژ بر حسب متر مربع

مكانيكي

4.5m*8m

36

الكتريكي

4.5m*8m

36

فرمان و جلوبندي

5m*8m

40

صافكاري

4.5m*8m صافكاري 30m+ شاسي كشي

66

نقاشي

4.5m*8m نقاشي 40m+ اتاق رنگ

76

كوئيك سرويس

4.5m*8m

36