شرکت پرشیا خودرو در سالن اختصاصی خود در نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان میزبان هزاران میهمان شد.