فروش ویژه

218i Active tourer

سال: 2018، کارکرد: 49,096km ، رنگ بدنه: سرمه ای، رنگ تودوزی: مشکی

BMW 730

سال: 2017، کارکرد: 2,694km ، رنگ بدنه: سفید، رنگ تودوزی: کنیاک

BMW 330

سال: 2018، کارکرد: 13,280km ، رنگ بدنه: مشکی، رنگ تودوزی: کنیاک

BMW X1 performance

سال: 2017، کارکرد: 4,260km ، رنگ بدنه: مشکی، رنگ تودوزی: مشکی

BMW 530i premiers

سال: 2017، کارکرد: 4,185km ، رنگ بدنه: سرمه ای، رنگ تودوزی: سرمه ای

BMW 330

سال: 2018، کارکرد: 15,579km ، رنگ بدنه: سفید، رنگ تودوزی: کنیاک

BMW X1

سال: 2017، کارکرد: 14,091km ، رنگ بدنه: نوک مدادی، رنگ تودوزی: مشکی

BMW 330

سال: 2018، کارکرد: 4,384km ، رنگ بدنه: سفید، رنگ تودوزی: قرمز

BMW 218

سال: 2018، کارکرد: 56,556km ، رنگ بدنه: سورمه‌ای، رنگ تودوزی: مشکی