با عرض معذرت بدلیل بروزرسانی سیستم نوبت دهی اینترنتی ، تا ساعتی دیگر امکان دریافت نوبت اینترنتی میسر نمی باشد.