فرم پرسشنامه باشگاه متخصصان پرشیاخودرو

نام
*
نام خانوادگی
*
تاریخ تولد
*
وضعیت نظام وظیفه
*
شماره شناسنامه
*
کد ملی
*
سابقه کار عمومی(بیمه)
*
سابقه کار تخصصی صنعت خودرو(بیمه)
*
علاقمندی به پست سازمانی
*
تلفن منزل
*
تلفن همراه
*
پست الکترونیکی
*
آدرس اینستاگرام
*
آدرس
*
تحصیلات ( لطفا مشخصات آخرین مدارک تحصیلی خود را وارد نمایید. )
عناوین مدارک تحصیلی
آخرین مدرک تحصیلی
*
نام موسسه آموزشی
*
سوابق کاری ( لطفا به ترتیب مشخصات شرکتهایی که قبلا بصورت رسمی در آنها فعالیت شغلی داشته اید را سطر به سطر و به ترتیب سال سابقه بیمه وارد نمایید. )
سوابق کاری
نام شرکت یا سازمان
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان شغل
سابقه پرداخت بیمه
دوره آموزشی مرتبط با شغل
 

نام شرکت یا سازمان تاریخ شروع تاریخ پایان عنوان شغل سابقه بیمه دوره آموزشی عملیات
میزان آشنایی به زبان انگلیسی و در صورت تمایل به سایر زبانهای خارجی را ثبت نمایید:
عنوان زبان
مهارت خواندن
مهارت نوشتن
مهارت مکالمه
مهارت شنیدن
 

عنوان زبان مهارت خواندن مهارت نوشتن مهارت مکالمه مهارت شنیدن عملیات
فایل رزومه خود را با فرمت های (PDF یا Word) بارگذاری نمایید
*
اینجانب با آگاهی کامل صحت مطالب فوق را تأیید می کنم و چنانچه مطلبی بر خلاف حقیقت اظهار و ثبت نمایم یا مسائلی را که در انجام امور جاری می تواند تأثیر منفی بگذارد کتمان کنم، این درخواست باطل و در صورت استخدام ، این شرکت مجاز خواهد بود بلافاصله به خدمت خاتمه دهد و در این صورت حق هرگونه اعتراض و ادعایی را از خود سلب می نمایم. بدیهی است در صورت تأیید همکاری ، موظف و مکلف به رعایت کلیه مقررات و آئین نامه های داخلی شرکت هستم
Captcha