دی ان ان evoq

نمایندگی فروش سعادت آباد . شماره 104


بنا به طرح توسعه نمایندگان در چهار ضلع اصلی تهران، نمایندگی شماره 4 در قسمت شمال غربی استان تهران جهت سهولت دسترسی برای آن دسته از مشتریانی که ساکن و شاغل در این منطقه هستند پیشبینی و افتتاح گردید .

نام نمایندگی

صاحب امتیاز

کد نمایندگی

نوع خدمات

تلفن ثابت

فکس

پست الکترونیک

کد پستی

آدرس

سعادت آباد

حمید رضا نجم الدین

104

فروش

22079413

22354966

saadatabad@persiakhodro.ir

1998812345

تهران، سعادت آباد، بلوار شهرداری، نبش یازدهم غربی، شماره 13.