نمایندگی خدمات پس از فروش آجودانیه

نمایندگی خدمات پس از فروش آجودانیه  . شماره 101


این نمایندگی با هدف دسترسی آسان مشتریان ساکن در مناطق شمال شرق شهر تهران احداث گردید و در حال حاضر اقدام به ارائه خدمات پس از فروش خودرو و لوازم جانبی می نماید .


نام نمایندگی

صاحب امتیاز

کد نمایندگی

نوع خدمات

تلفن ثابت

فکس

پست الکترونیک

کد پستی

آدرس

آجودانیه

شروین شیثی بهبهانی

101

خدمات پس از فروش

26151423

26151493

Ajudanieh@persiakhodro.ir

1956833189

تهران، آجودانیه، بلوار محمدی، خیابان البرز، مجتمع خودروی البرز.


ساعت کار نمایندگی خدمات پس از فروش :    9:00 الی 13:00    و  00 : 15 الی 00 : 17


کروکی :