فرم درخواست اخذ نمایندگی

شركت پرشیاخودرو فروش و خدمات پس از فروش محصولات BMW
فرم تقاضای اخذ نمایندگی مجاز
شماره سند: FR‐DN‐02/01
تکمیل فرم تقاضا
متقاضیان محترم برای تکمیل فرم درخواست اخذ نمایندگی شرکت پرشیا خودرو به دو صورت میتوانید اقدام نمایید یا دانلود فرم به صورت PDF و تکمیل و ارسال آن برای پرشیا خودرو و یا تکمیل فرم موجود در همین صفحه به صورت آنلاین.
اشخاص حقیقی
نام و نام خانوادگی
نام پدر
متولد
صادره از
کد ملی
تحصیلات
شغل
اشخاص حقوقی
نام شرکت
شماره ثبت شرکت
کد اقتصادی
نام مدیر عامل
تاریخ تاسیس
زمینه فعالیت
آدرس مکاتبه
ایمیل
تلفن ثابت (به همراه کد)
تلفن همراه
کدپستی
آدرس
نوع مالکیت
مدت اجاره
توضیحات
کاربری ملک
نوع درخواست نمایندگی
واقع در
مشخصات ملك نمایشگاه ( متر مربع )
مساحت عرصه
بر (عرض)
بالکن
مشخصات ملك تعمیرگاه ( متر مربع )
مساحت عرصه
بر (عرض)
تعمیراتی
اداری
انبار
توان سرمایه گذاری
با توان سرمایه گذاری
متقاضی اخذ و تاسیس نمایندگی فروش
فروش و جنرال سرویس
فروش و خدمات پس از فروش
در استان
شهرستان
می باشم.
قبول قوانین پرشیا خودرو
  1. اینجانب آگاه می باشم که اعطاء مجوز نمایندگی انحصاری نمی باشد و شرکت می تواند به اشخاص دیگر نیز بنا به صلاحدید مجوز احداث نمایندگی اعطاء نماید.
  2. تکمیل فرم تقاضا به منزله قبول یا رد درخواست نمی باشد و هیچگونه حقی برای اینجانب ایجاد نمی نماید.
  3. در صورت موافقت با تقاضا و در صورت عدم انجام مراحل کامل استانداردسازی، کله هزینه ها و ضرر و زیان وارده شده به شرکت به عهده اینجانب می باشد.