گارانتی پرشیاخودرو.

شرایط گارانتی خودروهای BMW و MINI

گارانتی پرشیاخودرو.

شرایط گارانتی خودروهای BMW و MINI

.....

شرایط گارانتی خودروهای BMW و MINI

تعریف گارانتی:

دوره تضمین یا ضمانت: ارائه خدمات تعمیر خودرو عرضه شده و تعویض قطعات آن به شرح و شرایط کارت گارانتی با هزینه شرکت

شرایط ابطال گارانتی:

عدم انجام هریک از سرویس های دوره ای در زمان و کیلومتر مقرر در شرکت پرشیا خودرو و یا نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش (زمان سرویس هر 5000 کیلومتر یا حداکثر یک سال، هر کدام زودتر فرا برسد.).

سرویس ویژه BSI:

حداقل زمان و کیلومتر جهت استفاده از سرویس های ویژه 4000 کیلومتر یا 11 ماه از آخرین سرویس روغن است. 

تضمین دورۀ گارانتی:

با مراجعه هر 5000 کیلومتر یا یکسال (هر کدام زودتر فرا رسد) به یکی از نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش پرشیاخودرو از ابطال گارانتی خودرو جلوگیری نمایید.

 

فایل دفترچه گارانتی BMW:

 

فایل دفترچه گارانتی MINI: