گارانتی پرشیاخودرو.

شرایط گارانتی خودروهای BMW و MINI

گارانتی پرشیاخودرو.

شرایط گارانتی خودروهای BMW و MINI

.....

شرایط گارانتی خودروهای BMW و MINI

شرایط گارانتی اولیه (اصلی) خودروهای BMW و  MINI

تعریف گارانتی:

خـودرو هـای BMW در صـورت داشـتن ایـراد هـای ناشـی از طراحـــی و ســـاخت در طول مدت گارانتـــی تحــت پوشش گـــارانتی پرشیاخودرو مــی باشــند. در ایــن دوره کلیــه ایــرادات خــودرو، در چارچــوب قوانیـن گارانتـی شـرکت BMW کـه توسـط شـرکت پرشـیا خـودرو مطابــق بــا شــرایط منــدرج در کارت گارانتــی اعــلام گردیــده اســت تحــت پوشــش گارانتــی خواهــد بــود.

موارد تحت پوشش گارانتی

مجموعه ای از قطعات خودرو که توسط کارخانه  BMW ساخته شده و توسط مجموعه پرشیا خودرو به مشتری تحویل داده شده باشد، چنانچه در شرایط عادی مورد بهره برداری قرار گیرند، ولی به علت کیفیت نامناسب مواد اولیه یا ایراد در مراحل طراحی و ساخت خراب شوند، تحت پوشش گارانتی قرار می گیرند.

 • چنانچه در حین تعمیرات گارانتی نیاز به تعویض قطعه مصرفی که در رابطه با تعمیرات انجام شده باشد، بنا به تشخیص واحد گارانتی شرکت پرشیا خودرو، آن قطعه نیز تحت پوشش گارانتی تعویض خواهد شد.
 • کلیه قطعات مصرفی خودرو از تاریخ شروع گارانتی به مدت 2 ماه یا 3 هزار کیلومتر هرکدام زودتر فرا برسد تحت پوشش گارانتی می باشند.
 • چنانچه بروز اشکال در قطعات مصرفی، به تشخیص شرکت پرشیا خودرو ناشی از کیفیت پایین تولید باشد، تعویض قطعه مذکور تحت پوشش گارانتی صورت خواهد گرفت.
 • هزینه حمل خودروی دارای گارانتی که به علت خرابی قطعات تحت پوشش گارانتی، قابلیت حرکت ندارد، به مجموعه خدمات پس از فروش شرکت پرشیا خودرو تنها در صورتی تحت پوشش گارانتی میباشد که مشتری قبل از هرگونه اقدامی با واحد امداد و خدمات ویژه شرکت پرشیا خودرو هماهنگ نماید.

قطعات استهلاکی:

برخی از قطعات و اجزا ء و سیستم ها با توجه به ماهیت و نوع کاربری، دارای گارانتی محدودتری می باشند که در ذیل به آنها اشاره شده است:

 • سیستم صوتی شامل ضبط، آمپلی فایر، ساب ووفر و باندها از تاریخ شروع گارانتی به مدت یک سال یا 20 هزار کیلومتر هرکدام زودتر فرا برسد، تحت پوشش گارانتی می باشد.
 • شارژ گاز کولر از تاریخ شروع گارانتی به مدت یک سال یا 20 هزار کیلومتر (هرکدام زودتر فرا برسد) تحت پوشش گارانتی می باشد.
 • لاستیک ها (در صورت عدم وجود آسیب خارجی قابل رویت بر روی آن) به مدت 2 سال و یا ۴۰ هزار کیلومتر تحت پوشش گارانتی می باشد.
 • رنگ خودرو (ناشی از ایرادات مواد رنگ یا نحوه تولید) به مدت 3 سال تحت پوشش گارانتی می باشد.
 • حسگر دوم اکسیژن، کربن کنیستر و کاتالیست کانورتر به مدت 18ماه یا 30 هزار کیلومتر تحت پوشش گارانتی می باشد.
 • باتری از تاریخ شروع گارانتی به مدت یکسال یا 20هزارکیلومتر تحت پوشش گارانتی می باشد. شرط استفاده استاندارد از خودرو – حداقل کارکرد 10 هزار کیلومتر در سال - جهت پوشش گارانتی باتری خودرو الزامیست.
 • قطعات سیستم تعلیق جلو و عقب شامل جعبه فرمان، کمک فنر ها، طبق ها، بوش ها، سیبک ها و دیفرانسیل عقب و جلو تا ۸۰ هزار کیلومتر تحت پوشش گارانتی می باشند.
 • توربو شارژر و متعلقات آن تا کارکرد 100 هزارکیلومتر تحت پوشش گارانتی می باشد.
 • لامپ ها، لنت ترمز، شمع موتور، تسمه ها و تیغه برف پاکن تا 10 هزار کیلومتر تحت پوشش گارانتی می باشد.
 • ارائه خدمات پشتیبانی، تعمیرات خودرو عرضه شده و تامین قطعات آن با هزینه مشتری (وارانتی) به مدت 10 سال (دوره تعهد) می باشد.
 • عملکرد صحیح سیستم کیسه هوا و قطعات متعلقه، صرفاً مشمول دوره گارانتی نبوده و بر اساس استاندارد ابلاغی شامل دوره تعهد نیز می باشد.

سرویس ویژه BSI:

حداقل زمان و کیلومتر جهت استفاده از سرویس های ویژه 4000 کیلومتر یا 11 ماه از آخرین سرویس روغن است. 

تضمین حفظ پوشش گارانتی:

 • مراجعه به نمایندگی های مجاز شرکت پرشیا خودرو و استفاده از قطعات اصلی در همه موارد تعمیرات و تنظیمات، جهت حفظ گارانتی و اطمینان از صحت انجام آنها، الزامیست.
 • سرویس های دوره ای خودرو در هر 5000 کیلومتر یا حداکثر یکسال از تاریخ شروع گارانتی (هرکدام زودتر فرا برسد) می بایست انجام شود.
 • هر سرویس دوره ای خودرو می بایست در محدوده 1000± کیلومتر و یا 30 روز ( هرکدام زودتر فرابرسد) از کیلومتر ها و زمان های مقرر انجام گردد.
 • کلیه اقلام مورد نیاز خودرو (اعم از غیر مصرفی و استهلاکی و مصرفی مانند سیالات، روانکارها و...) می بایست توسط شرکت پرشیا خودرو تهیه و توسط نمایندگان مجاز خدمات پس از فروش شرکت تعویض و یا تعمیر گردد.

شرایط ابطال گارانتی:

 • عدم انجام هریک از سرویس های دوره ای در زمان و کیلومتر مقرر در شرکت پرشیا خودرو و یا نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش (زمان سرویس هر 5000 کیلومتر یا حداکثر یک سال، هر کدام زودتر فرا برسد.)
 • انجام هرگونه سرویس دوره ای و یا تعمیرات خارج از مجموعه و نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش پرشیا خودرو (اعم از سرویس روغن و لنت).
 • هرگونه تغییر یا تعمیر غیر مجاز در بدنه، شاسی و سیستم های تعلیق، انتقال قدرت، مکانیکی، جلوبندی، اگزوز و الکترونیکی.
 • دستکاری یا تغییر عمدی کیلومتر شمار خودرو
 • نصب هرگونه تجهیزات و آپشن های تایید نشده توسط شرکت پرشیاخودرو و یا اصلاحات صورت گرفته توسط شرکت های تایید نشده.
 • هرگونه خسارات وارده به خودرو بر اثر استفاده نادرست و یا غیرمتعارف.
 • عدم انجام منظم سرویسهای دوره ای در شبکه نمایندگیهای مجاز پرشیاخودرو برای 2 بار (متوالی/غیر متوالی) یا بیشتر، موجب ابطال گارانتی کلی خودرو می شود و فعال شدن دوباره گارانتی خودرو، منوط به طی مراتب سازمانی شرکت پرشیاخودرو و اخذ مجوز صدور گارانتی مجدد می باشد.

فایل دفترچه گارانتی BMW:

 

فایل دفترچه گارانتی MINI: