تاریخ درج خبر : 1396/4/31

برنده مسابقه عکس های قدیمی ب.ام.و در ایران.

در جریان مراسم سالگرد سری 2، سری 6 و M3، پس از تقدیر از مالکان با سابقه خودرو های مورد نظر، به برنده مسابقه عکس های قدیمی و خاطره انگیر ب.ام.و در ایران نیز جایزه اهدا گردید. برنده مسابقه مالک یک دستگاه سری 3 نسل اول بوده که همچنان خودروی مورد نظر را در پارکینگ خود نگهداری می کند.

ماه گذشته پرشیاخودرو یک مسابقه در خصوص عکس های قدیمی و خاطره انگیر از خودرو های ب.ام.و در ایران را در شبکه های مجازی خود برگزار کرد که در نتیجه آن یک عکس از ب.ام.و سری 3 نسل اول متعلق به 4 دهه پیش اول شد که در روز اهدای جایزه فرد برنده با همان سری 3 در مراسم حاضر شد. نکته قابل توجه در این زمینه ارزش و بهایی است که مالک این خودرو به ب.ام.و خود داده و آن را طی این سال ها در شرایطی مطلوب نگهداری کرده است.