تاریخ درج خبر : 1397/4/16

پرشیاخودرو رتبه نخست خدمات پس از فروش در سال 1396.

هر ساله  شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین تنها نهاد رسمی ارزیابی خودروسازان و واردکنندگان خودرو در کشور ، شرکت های تولید کننده و واردکننده خودرو را براساس شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش مورد ارزیابی قرار می دهد که در ارزیابی سال 1396، شرکت پرشیاخودرو توانست رتبه اول ارزيابي را کسب و همچنان رو به جلو گام بردارد.

شرکت پرشیاخودرو در سال 1396 توانسته است با تجهیز شبکه نمایندگی های مجاز خود در سراسر کشور، آموزش کلیه پرسنل نمایندگی های مجاز، ارزیابی دوره ای نمایندگان مطابق با شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش، بهبود مستمر در فرآیند تامین قطعات، راه اندازی طرح فالوآپ سنجش رضایت مشتریان و با تلاش شبانه روزی واحد های مرتبط شرکت پرشیاخودرو، رتبه اول ارزيابي در ميان شركت هاي با 10 نمايندگي خدمات پس از فروش را كسب كند.