تاریخ درج خبر : 1396/4/31

آموزش تکنسین های پرشیاخودرو به دانش نوین سری 5.

با ورود نسل هفتم سری 5، تکنیسین های پرشیاخودرو برای به روز رسانی اطلاعات و فراگیری اطلاعات دقیق این خودرو به کشور عمان سفر کرده و دوره جامعی در مورد این خودرو را پشت سر گذاشتند. پس از آن فناوری این خودروی جدید به کارشناسان مربوطه از تمام نمایندگی ها، در تهران آموزش داده شد.

آموزش  یکی از ارکان مهم در پیشرفت و توسعه هر فعالیت تجاری است. بدون شک پرسنل آموزش دیده و مجرب و همچنین آگاه با آخرین تکنولوژی های موجود لازمه موفقیت در خدمت رسانی است. پرشیاخودرو همواره استراتژی منظم و هدفمندی در آموزش پرسنل خود داشته تا همواره در کیفیت کمپانی ب.ام.و به ارائه خدمات به مخاطبان خود بپردازد. واحد آموزش پرشیاخودرو با حمایت و راهنمای مدیریت سازمان، دوره های منظمی را برگزار کرده و همواره برای تمام مدل های جدید دوره های تخصصی را در مراکز معتبر برگزار کرده است. این بار با ورود نسل هفتم سری 5، تکنیسین های پرشیاخودرو برای به روز رسانی اطلاعات و فراگیری اطلاعات دقیق این خودرو به کشور عمان سفر کرده و دوره جامعی در مورد این خودرو را پشت سر گذاشتند. دوره های بین المللی و داخلی بر اساس یک تقویم مصوب و دقیق برنامه ریزی شده اند و مدیران پرشیاخودرو با دقت بالایی نتایج این دوره ها را رصد می نمایند. آموزش های سازمانی پرشیاخودرو تنها معطوف به تکنسین های خدمات پس از فروش نبوده و در دوره ای تخصصی، مشخصات فنی و آموزش های فروش نیز در دوره ای داخلی به کارشناسان مربوطه از تمام نمایندگی ها، آموزش داده شد. پرشیاخودرو با ارتقاء سطح علمی پرسنل خود همواره کوشیده تا نهایت استفاده از خدمات پرشیاخودرو را برای مخطبان خود فراهم آورد.