تاریخ درج خبر : 1397/5/7

نشست نمایندگان پرشیاخودرو در نمایندگی لواسان.

نمایندگی 121 پرشیاخودرو لواسان در تاریخ 4 مرداد ماه 97 میزبان نمایندگان خانواده بزرگ پرشیاخودرو بود تا ابتدا گزارشی از فعالیت های صورت گرفته در 4 ماه نخست سال جاری توسط دفترمرکزی پرشیاخودرو ارائه گردد تا تمام نمایندگان در جریان روند فعالیت ها و نقاط قوت و فرصت ها و تهدیدها قرار گیرند. همچنین برنامه آتی شرکت و اهداف شرح داده شود. این نشست که با حضور مدیر عامل و مدیران ارشد پرشیاخودرو برگزار گردید، به بررسی فعالیت های شرکت در زمینه فروش و به ویژه خدمات پس از فروش پرداخت. علاوه بر این با تشکیل دو کار گروه در زمینه فروش و خدمات پس از فروش، مسائل مهم شرکت از قبیل وضعیت شبکه نمایندگی ها، فرصت ها و چالش های بازار و همچنین برنامه و سیاست های آتی شرکت به بحث و بررسی گذاشته شد.

شرکت بازرسی و استاندارد ایران (ISQI) همه ساله سازمان ها و شرکت های تجاری را مورد ارزیابی قرار می دهد تا از کیفیت خدمات آنها اطمینان حاصل نماید. در ارزیابی سال 1396، شرکت پرشیاخودرو موفق به کسب رتبه نخست ارزيابي خدمات پس از فروش گردید که به همین دلیل در پایان نشست نمایندگان پرشیاخودرو نیز از نمایندگانی که بیشترین امتیاز را کسب کرده بودند تقدیر به عمل آمد.

نشست نمایندگان پرشیاخودرو، تجلی اتحاد و پشتکار خانواده پرشیاخودرو است و این نشست ها باعث ایجاد مشارکت و همدلی بیشتر در میان این خانوده قدرتمند می باشد.