تاریخ درج خبر : 1398/4/30

پرشیاخودرو رتبه اول خدمات پس از فروش و نمایندگان در سال 97.

هر ساله  شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ISQI به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین تنها نهاد رسمی ارزیابی خودروسازان و واردکنندگان خودرو در کشور ، شرکت های تولید کننده و واردکننده خودرو را براساس شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش مورد ارزیابی قرار می دهد که در ارزیابی سال 1397، شرکت پرشیاخودرو توانست هم در زمینه خدمات پس از فروش و هم در زمینه وضعیت نمایندگی ها رتبه اول ارزيابي را کسب نماید.

شرکت پرشیاخودرو پس از این که در سال 1396 موفق به کسب عنوان نخست در ارزیابی خدمات پس از فروش ISQI شده بود و اکنون در کنار کسب این عنوان برای دومین سال پیاپی، بیشترین امتیاز در زمینه ارزیابی وضعیت نمایندگی ها را نیز به دست آورد. این شرکت توانسته با تجهیز شبکه نمایندگی های مجاز خود در سراسر کشور، آموزش کلیه پرسنل نمایندگی های مجاز، ارزیابی دوره ای نمایندگان مطابق با شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش، بهبود مستمر در فرآیند تامین قطعات و با تلاش شبانه روزی واحد های مرتبط رتبه اول را در این دو ارزيابي كسب كند.