تاریخ درج خبر : 1401/7/30

جدیدترین دستاورد پرشیاخودرو در حوزه خدمات پس از فروش

مجموعه پرشیاخودرو در ارزیابی های اخیر (سال 1400) در میان شرکت های واردکننده خودرو، به کسب رتبه نخست در "ارزیابی سیستم خدمات پس از فروش" ISQI نائل گردید.
 این شرکت همچنین در بخش "وضعیت نمایندگی‌های مجاز در بین کلیه واردکنندگان خودرو" رتبه نخست  و در میان کلیه تولیدکنندگان و وارد کنندگان خودرو جایگاه دوم را کسب نموده است که نسبت به سال گذشته  توانست جایگاه خود را یک پله در رنکینگ ارزیابی نمایندگیهای مجاز بهبود بخشد.

نکته قابل توجه کسب رتبه یک توسط بیش از 80 درصد کل نمایندگی های مجاز پرشیا خودرو طی ارزیابی های انجام شده است که نسبت به سال گذشته 20 درصد رشد در کسب رتبه یک توسط نمایندگیهای خدمات پس از فروش داشته است. در بخش دیگر، پرشیا خودرو در زمینه امتیاز رضایتمندی نمایندگیهای شبکه خدمات پس از فروش از سازمان پرشیا خودرو(DSI) به کسب بالاترین امتیاز و "بیشترین رشد در ارزیابی سیستم خدمات پس از فروش (ستاد)" نائل آمده است و کسب "2" رتبه نخست در حوزه ستاد خدمات پس از فروش و ارزیابی نمایندگیها به صورت همزمان طی ارزیابی های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) به همراه رشد امتیاز رضایتمندی شبکه نمایندگان از موفقیت های مهم و قابل توجه مجموعه پرشیا خودرو در زمینه خدمات پس از فروش است.