لیست قیمت و شرایط فروش

تاریخ ابلاغ : 96/12/09

تاریخ ویرایش :96/12/09

• مدت زمان تحویل کلیه خودروهای شرکت پرشیاخودرو 30 روز کاری می باشد.

• کلیه خودروهای شرکت پرشیاخودرو دارای گارانتی 5 ساله و یا 150.000 کیلومتر و سرویس دو ساله Service Inclusive Plus می باشند.

• تمامی هزینه های شماره گذاری و هزینه پلاک و عوارض سالانه شهرداری برای کلیه خودروها به عهده شرکت پرشیاخودرو می باشد.

• هزینه بیمه شخص ثالث یکساله برای کلیه خودروها به عهده شرکت پرشیاخودرو می باشد.

• در شرایط خرید اقساطی پرداخت هزینه بیمه بدنه و مالیات ارزش افزوده به عهده شرکت پرشیاخودرو می باشد.

• نرخ سود فروش اقساطی براي براي پیش پرداخت 50% معادل 22 %، براي پیش پرداخت 40 % معادل 24 % و براي پیش پرداخت 30 % معادل 26 % در سال محاسبه شده است.

• پیش پرداخت های 50 ،% 40 % و 30 % معادل درصد از مبلغ خالص خودرو قبل از ارزش افزوده به اضافه ارزش افزوده و بیمه بدنه می باشد.

• حق الزحمه نمایندگی مجاز توسط شرکت پرشیاخودرو تأمین و پرداخت می گردد و بنابراین دریافت هرگونه وجه اضافی تحت هر عنوان غیر مجاز و برخلاف مقررات شرکت می باشد.

• با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودی قابل تخصیص، انجام ثبت نام برای هر خودرو منوط به وجود سهمیه قابل فروش خواهد بود.

• متقاضیان خرید خودرو مکلف می باشند کلیه وجوهات مربوط به قیمت خودروی مورد درخواست را فقط بنام و به حساب بانکی شرکت پرشیاخودرو واریز نمایند در صورت عدم رعایت مورد فوق شرکت پرشیاخودرو هیچگونه مسئولیت و تعهدی در قبال متقاضی نخواهد داشت.

• در شرایط خرید اقساطی، تامین شرایط و ضوابط خرید به عهده خریدار می باشد که پس از احراز و تایید آن توسط شرکت قابل قبول خواهد بود.

• پنجشنبه و جمعه و تعطبلات رسمی در محاسبه روزهاي کاری لحاظ نمی گردند.

BMW 1 Series 5-door - Exotic - 2017 - BMW 120i 5-door
ردیف
شرایط فروش نقدی (ریال) شرایط فروش اعتباری (ریال)
بهای خودرو تعداد اقساط مبلغ پیش پرداخت مبلغ هر قسط
1 3779000000 6 ماهه 2100000000 307400000
2 3779000000 6 ماهه 1756000000 371000000
3 3779000000 6 ماهه 1413000000 435100000
4 3779000000 12 ماهه 2108000000 161700000
5 3779000000 12 ماهه 1767000000 195900000
6 3779000000 12 ماهه 1427000000 230700000
7 3779000000 18 ماهه 2161000000 113100000
8 3779000000 18 ماهه 1822000000 137500000
9 3779000000 18 ماهه 1485000000 162600000
10 3779000000 24 ماهه 2169000000 88800000
11 3779000000 24 ماهه 1834000000 108300000
12 3779000000 24 ماهه 1499000000 128500000
BMW 1 Series 5-door - Executive - 2018 - BMW 120i 5-door
ردیف
شرایط فروش نقدی (ریال) شرایط فروش اعتباری (ریال)
بهای خودرو تعداد اقساط مبلغ پیش پرداخت مبلغ هر قسط
1 3899000000 6 ماهه 2166000000 317300000
2 3899000000 6 ماهه 1812000000 382700000
3 3899000000 6 ماهه 1458000000 448900000
4 3899000000 12 ماهه 2175000000 166800000
5 3899000000 12 ماهه 1823000000 202100000
6 3899000000 12 ماهه 1472000000 238100000
7 3899000000 18 ماهه 2229000000 116700000
8 3899000000 18 ماهه 1880000000 141900000
9 3899000000 18 ماهه 1532000000 167800000
10 3899000000 24 ماهه 2238000000 91600000
11 3899000000 24 ماهه 1892000000 111800000
12 3899000000 24 ماهه 1547000000 132600000
BMW 1 Series 5-door - Comfort - 2018 - BMW 120i 5-door
ردیف
شرایط فروش نقدی (ریال) شرایط فروش اعتباری (ریال)
بهای خودرو تعداد اقساط مبلغ پیش پرداخت مبلغ هر قسط
1 3939000000 6 ماهه 2188000000 320500000
2 3939000000 6 ماهه 1830000000 386700000
3 3939000000 6 ماهه 1473000000 453500000
4 3939000000 12 ماهه 2197000000 168500000
5 3939000000 12 ماهه 1842000000 204200000
6 3939000000 12 ماهه 1487000000 240500000
7 3939000000 18 ماهه 2252000000 117900000
8 3939000000 18 ماهه 1900000000 143300000
9 3939000000 18 ماهه 1548000000 169500000
10 3939000000 24 ماهه 2261000000 92500000
11 3939000000 24 ماهه 1911000000 112900000
12 3939000000 24 ماهه 1563000000 133900000
BMW 1 Series 5-door - Premium - 2018 - BMW 120i 5-door
ردیف
شرایط فروش نقدی (ریال) شرایط فروش اعتباری (ریال)
بهای خودرو تعداد اقساط مبلغ پیش پرداخت مبلغ هر قسط
1 3999000000 6 ماهه 2222000000 325300000
2 3999000000 6 ماهه 1858000000 392600000
3 3999000000 6 ماهه 1495000000 460500000
4 3999000000 12 ماهه 2231000000 171100000
5 3999000000 12 ماهه 1870000000 207300000
6 3999000000 12 ماهه 1510000000 244200000
7 3999000000 18 ماهه 2287000000 119600000
8 3999000000 18 ماهه 1929000000 145500000
9 3999000000 18 ماهه 1572000000 172000000
10 3999000000 24 ماهه 2296000000 93900000
11 3999000000 24 ماهه 1940000000 114700000
12 3999000000 24 ماهه 1587000000 136000000
BMW 1 Series 5-door - Dynamic - 2018 - BMW 125i 5-door
ردیف
شرایط فروش نقدی (ریال) شرایط فروش اعتباری (ریال)
بهای خودرو تعداد اقساط مبلغ پیش پرداخت مبلغ هر قسط
1 4490000000 6 ماهه 2495000000 365200000
2 4490000000 6 ماهه 2086000000 440800000
3 4490000000 6 ماهه 1679000000 516900000
4 4490000000 12 ماهه 2505000000 192100000
5 4490000000 12 ماهه 2100000000 232700000
6 4490000000 12 ماهه 1695000000 274200000
7 4490000000 18 ماهه 2567000000 134400000
8 4490000000 18 ماهه 2165000000 163400000
9 4490000000 18 ماهه 1765000000 193100000
10 4490000000 24 ماهه 2577000000 105500000
11 4490000000 24 ماهه 2179000000 128700000
12 4490000000 24 ماهه 1781000000 152700000
BMW 1 Series 5-door - Dynamic Sport - 2018 - BMW 125i 5-door
ردیف
شرایط فروش نقدی (ریال) شرایط فروش اعتباری (ریال)
بهای خودرو تعداد اقساط مبلغ پیش پرداخت مبلغ هر قسط
1 4640000000 6 ماهه 2578000000 377500000
2 4640000000 6 ماهه 2156000000 455500000
3 4640000000 6 ماهه 1735000000 534200000
4 4640000000 12 ماهه 2588000000 198500000
5 4640000000 12 ماهه 2170000000 240500000
6 4640000000 12 ماهه 1752000000 283300000
7 4640000000 18 ماهه 2653000000 138800000
8 4640000000 18 ماهه 2238000000 168800000
9 4640000000 18 ماهه 1824000000 199600000
10 4640000000 24 ماهه 2664000000 109000000
11 4640000000 24 ماهه 2251000000 133000000
12 4640000000 24 ماهه 1841000000 157800000
BMW 2 Series Active Tourer - Comfort - 2017 - 218i Active Tourer
ردیف
شرایط فروش نقدی (ریال) شرایط فروش اعتباری (ریال)
بهای خودرو تعداد اقساط مبلغ پیش پرداخت مبلغ هر قسط
1 3549000000 6 ماهه 1972000000 288700000
2 3549000000 6 ماهه 1649000000 348400000
3 3549000000 6 ماهه 1327000000 408600000
4 3549000000 12 ماهه 1980000000 151800000
5 3549000000 12 ماهه 1660000000 183900000
6 3549000000 12 ماهه 1340000000 216700000
7 3549000000 18 ماهه 2029000000 106200000
8 3549000000 18 ماهه 1712000000 129100000
9 3549000000 18 ماهه 1395000000 152700000
10 3549000000 24 ماهه 2037000000 83400000
11 3549000000 24 ماهه 1722000000 101800000
12 3549000000 24 ماهه 1408000000 120700000