نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش مرکزی شیراز . شماره 107


استان فارس با توجه به اینکه شاهراه مرکزی کشور جهت دسترسی استانهای شمالی کشور به جنوب و بلعکس می باشد از موقعیت پر ترافیکی بر خوردار بوده و نیاز مبرمی در خصوص احداث نمایندگی در آن توسط شرکت پرشیا خودرو احساس شد که یکی از بهترین تعمیر گاه های خدمات پس از فروش و مناسبترین نمایندگی فروش در شهر شیراز احداث و در حال ارائه خدمات به مشتریان عزیز می باشد .

نام نمایندگی

صاحب امتیاز

کد نمایندگی

نوع خدمات

تلفن ثابت

فکس

پست الکترونیک

کد پستی

آدرس

شیراز

ایمان کرباسی

107

فروش

36291721

36291722

shiraz@persiakhodro.ir

7183933775

شیراز، بلوار مطهری، بعد از بیمارستان خدادوست، ساختمان میرداماد 2.

خدمات پس از فروش

38304030

38307582

shirazas@persiakhodro.ir

7174915645

شیراز ، ابتدای بلوار امیر کبیر ، بعد از بانک ملی ، روبروی کوچه 5 .


ساعت کار نمایندگی فروش :    9:00 الی 21:00      ساعت کار نمایندگی خدمات پس از فروش :    9:00 الی 13:00    و  00 : 15 الی 00 : 17

کروکی :