مشخصات فنی

BMW سری Gran coupe4

مشخصات فنی

BMW سری Gran coupe4

کابین
عملکرد
پیشرانه
مصرف
ابعاد و وزن ها