تاریخ درج خبر : 1396/4/27

رالی تهران دیزین BMW سواران توسط پرشیاخودرو.

در روز هایی که فصل زیبای بهار رو به پایان می باشد و گرمای تابستان کم کم مهمان شهر ها می شود، شاهد برگزاری یک رالی جذاب متشکل از خودروهای کلاسیک ب ام و پرشیاخودرو بودیم. رالی یک روزه ای که از تهران به دیزین و بلعکس برگزار گردید.

 این رالی که شامل مدل های مختلف ب.ام.و بود، اولین رالی ب.ام.و های مقیم کشورمان در سال 1393 به حساب می آید. رالی یک روزه تهران –  دیزین ب.ام.و سواران توسط شرکت پرشیاخودرو با همکاری کلوپ هواداران ب.ام.و کلاسیک (تحت نظارت کمیته خودروهای کلاسیک فدراسیون اتومبیلرانی) برگذار شد. تعداد ب.ام.و های حاضر در این رالی حدود 20 دستگاه بود که شامل نمونه های تیونینگ شده، کلاسیک و حتی مدرن می شد. رالی تهران –  دیزین ساعت 8 صبح پس از تجمع ب.ام.و های مورد نظر در محوطه پرشیاخودرو استارت خورد و پس از چند ساعت رانندگی در جاده های شمال و توقف در دیزین و صرف ناهار، در تهران به پایان رسید. در این گردهمایی حتی خودروی مارشال و مهم تر از آن حتی خودروی امداد نیز ب.ام.و بود تا جمع یک جمع کاملا ب.ام.و ای باشد.

 

خودروهای کلاسیک ب ام و پرشیاخودرو

 

خودروهای کلاسیک ب ام و پرشیاخودرو

 

خودروهای کلاسیک ب ام و پرشیاخودرو